Ujumbe wa Leo

Ole wako iingie Ramadhani haliyakuwa Moyo wako umeghafilika

  إِيَّـاكَ أَنْ يَدْخُلَ رَمَضَان وَقَلْبُكَ غَافِلٌ قَـالَ الحَافِـظُ ابْنُ رَجـَبْ رَحِـمَهُ الله Amesema Ibn Rajab (Allaah amraham): ” يا من طالتْ غيبتُه عنَّا، قد قرُبت أيَّامُ المُصالَحة ! يا من دامت خسَارَتَهُ قد أقبلَتْ أيَّامُ التجارةِ الرابحة Ewe ambaye kupotea kwake kumechukua muda mrefu kutokana nasi , hakika zimekaribia siku za sulhu. Ewe ambaye zimedumu

Vitabu