Ujumbe wa Leo

NA KATIKA UWONGO WA HALALI NI MUME KUMDANGANYA MKE ( AU MKE KUMDANGANYA MUME )

 https://t.me/duaatsalaftz Amepokea Imam Muslim (Allaah amraham) , kutoka kwa Kulthuum bin ‘Uqbah bin Abiy Mu’ayt (Allaah amridhie) , amesema: ((لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يرخص في شيئ من الكذب إلا في ثلاث ، الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امراته والمراة زوجها)) “Sijawahi kumsikia Mtume (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) Akiruhusu

Matangazo

Maswali/Majibu