13. Tawhiidil-Ulūhiyyah ni:


شهادة أن لا إله إلا الله

▪Na imetaja Qur’an da’wah ya kulingania  kunako Tawhiid ya Allāh-‘Azza Wajalla- .
Na akasema Allāh  kuhusu washirikina:

“إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ  

” الصافات(35)

“Hakika wao walikuwa wanapoambiwa semeni:

لا إله إلا الله

Hufanya kiburi”. Al-Sāfāt (35).
Hili likajulisha kuwa Tawhiid ni ile shahada ya

لا إله إلا الله

 

Muhusika: Muhammad bin Shāmiy Shaybah
Mtarjim: http://duaatsalaftz.net
Marejeo: Kitabu Tawhiidil-Ibādah