86. Thawabu katika maneno atakayoyasema aliyepatwa na wasiwasi ndani ya swala yake


 

ثواب كلمات يقولهن من حصلت له وسوسة في صلاته

عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقرائتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ذاك شيطان يقال له: خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثا)). قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني

[صحيح: رواه مسلم (٢٢٠٣)]

Imepokelewa kutoka kwa ‘Uthmaan bin Abiyl-‘Aasw (Allaah amridhie), alimjia Mtume (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam) akasema:

Ewe Mtume wa Allaah! Hakika shetani anataka kunizuilia baina yangu na swala yangu na kisomo changu ananichanganya.

Akasema Mtume wa Allaah (swalla Llaahu ‘alayhi wasallam):

Huyo ni shetani Aitwaye Khinzib, ukimuhisi (amekujia) basi soma a’uudhu (umuombe Allaah akukinge naye), kisha puliza upande wako wa kushoto mara tatu.

Anasema:(‘Uthmaan):

Nikafanya hilo, Allaah akaniondoshea”.

Sahihi: Ameipokea Muslim (2203).

 

Muhusika: Shaykh Ikhtiyaar ‘Ubayd
Mtarjim: duaatsalaftz.net
Marejeo: miiraathun-Nabiyy Uk.27
Imehaririwa: 29’Rthaaniy/1439H