Uongofu wa Muislamu Unapatikana Kwa Kumfuata Mtume- Abuu Ayman Al-Shiraaziy