Umuhimu Wa Kuwahisha Kugawa Mirathi 01 – Abuu Ayman Al-Shiraaziy