Kutengeneza Uhusiano Katika Jamii – Abuu Mussa Kiza