Hazitimii Shukrani Zetu Kwa Allah Bila Tawheed – Al-Akh Abuu Ayman Al-Shiraaziy