Nguvu Yetu Hairudi Bila Ya Kuwa Na Tawheed – Al-Akh Abuu Ayman Al-Shiraaziy