Kuwa Na Ikhlasw Katika Matendo – Sheikh Abdallah Humeid