Bidaa Katika Mwezi wa Rajab- Abul-Khatwaab Al-Humeid