Fadhila Zinazopatikana Katika aya Mbili- Abuu Ihsaan