Kukithirisha Swaum katika Mwezi wa Sha’baan- Abuu Raslan Kilongozi