Kupupia kheri katika mwezi wa Ramadhani- Abuu Ummi Muhsin