Mwezi wa Ramadhani na kufanya wema- Abuu Umayr Adam