Sababu za Kudhoofu na Kupata Udhalili Uislamu na Waislamu- Abul-Khattwaab Al-Humeid