Sababu za ummah kuingia katika udhalilifu- Abul-Khatwaab Al-Humeid