Ubora wa kufunga katika mwezi wa shaaban- Abuu Haashim