Utukufu wa Mwezi wa Rajab na Yaliyozushwa- Abul-fadhil Al-Kassim